Mitä onnellisuus on? testaa oletko onnellinen.

TESTAA OLETKO ONNELLINEN

Onnellisuus on yksi tärkeimmistä ja halutuimmista asioista, mutta mitä onnellisuus todellisuudessa on? Onnellisuus voidaan kuvailla tyytyväisyyden, hyvinvoinnin tai ilon tunteiksi. Suurimman osan ei kuitenkaan tarvitse lukea onnellisuuden sananselitystä, eikä se ole yhtä kattava kuin tunteemme siitä. Kun tunnemme sen, tiedämme sen. Jotakin asioita on vaikea pukea sanoiksi ja onnellisuus on yksi näistä. 

"Pienet arkiset hetket, kuten aamukahvin juominen, ovat usein niitä elämän pieniä, mutta merkityksellisiä valopilkkuja, jotka lisäävät onnellisuutta"

Onnellisuus on yksi tärkeimmistä ja halutuimmista asioista, mutta mitä onnellisuus todellisuudessa on? Onnellisuus voidaan kuvailla tyytyväisyyden, hyvinvoinnin tai ilon tunteiksi. Suurimman osan ei kuitenkaan tarvitse lukea onnellisuuden sananselitystä, eikä se ole yhtä kattava kuin tunteemme siitä. Kun tunnemme sen, tiedämme sen. Jotakin asioita on vaikea pukea sanoiksi ja onnellisuus on yksi näistä. 

Tieteen näkökulmasta onnellisuudelle on tärkeä löytää yhteinen termistö, jotta siitä voidaan tehdä tutkimusta. Psykologian tutkija Sonja Lyubomirsky on tutkinut onnellisuutta ja kuvaa kirjassaan The How of Happiness onnellisuuden seuraavasti: “onnellisuus on kokemus ilosta, tyytyväisyydestä tai positiivisesta hyvinvoinnista, yhdistettynä tunteeseen siitä, että oma elämä on hyvää, merkityksellistä ja vaivan arvoista” (Lyubomirsky, 2007). Lyubomirsky on myös tutkinut sitä, mikä johtaa onnellisuuteen ja hän onkin tehnyt seuraavan yhteenvedon: onnellisuus koostuu 50 % genetiikasta, 10 % olosuhteista ja 40 % tarkoituksellisista toiminnoista, joihin muun muassa ajattelumme ja asennoitumisemme vaikuttavat (Lyubomirsky, 2007). Tämän teorian mukaan onnellisuuteen siis vaikuttaa genetiikkamme, eli minkälaiset ”kortit” olemme saaneet, mutta yhtä paljon, kuinka pelaamme näillä korteilla (10% ympäristö ja 40% mielentila).

FILOSOFIA ELI FILIA JA SOFIA – VIISAUDEN RAKASTAMINEN

Filosofisesta näkökulmasta onnellisuudesta puhuttaessa ensimmäisenä esiin nousee Nikomakhoksen etiikka, joka on antiikin kreikan filosofi Aristoteleen kirjoittama teos. Nikomakhoksen etiikka keskittyy hyveisiin ja Aristoteleen pääideana on, että onnellisuus muodostuu hyveellisestä elämästä. Ihmisen siis toimiessa hyveellisesti ja pyrkiessä kohti hyveellisyyttä, hyvät asiat seuraavat näitä hyviä tekoja. Toisin sanoen mitä enemmän annat, sitä enemmän saat. Auttaessasi toisia ihmisiä ja tuodessasi ”hyvää” maailmaan, usein onnellisuus ja hyvät asiat seuraavat sinua. Tästä seuraa kreikankielen sana eudaimonia, joka nähdään onnellisuutena. Kirjaimellisesti eudaimonia voidaan jakaa kahteen kantasanaan: "eu", joka tarkoittaa hyvää ja "daimōn", joka tarkoittaa henkeä. Eudaimoniasta käytetään myös termiä, joka kuvastaa ”korkeinta hyvää”. Tähän liittyy elämännuora: hyviä sanoja, hyviä ajatuksia ja hyviä tekoja. Nämä kolme johtavat hyvään elämään.  

"Mitä enemmän annat, sitä enemmän saat"

Toinen filosofinen näkökulma on hedonismi, joka nähdään mielihyvän ja nautinnon tavoitteluna. Hedonistinen henkilö laittaa siis nautinnon ja mielihyvän keskeiseen rooliin elämässään ja pyrkii lisäämään näitä elämässään. 

SAAVUTTAMISEN TIEDE JA TÄYTTYMYKSEN TAIDE

Sanotaan, että elämä on saavuttamisen tiedettä ja täyttymyksen taidetta. Hyvään elämään siis varmasti sisältyy saavuttamisen ja täyttymyksen tasapaino. Saavuttamiseen voidaan sisältää ulkoisia asioita, kuten rahaa, kunnioitusta ja arvostusta. Täyttymys puolestaan koostuu sisäisistä, itselle tärkeistä asioista. Näihin voidaan sisällyttää merkityksellisyyden tunne, itsensä toteuttaminen ja sisäinen rauha.

Raha, menestys ja kunnioitus tuovat mielihyvää, eikä sen merkitystä voi vähätellä. Kaikki voivat varmasti samaistua saaneensa pieniä mikro onnellisuuden tunteita; toisen antaessa sinulle kehuja, saadessasi sosiaalisessa mediassa tykkäyksiä tai huomatessasi tekemäsi työn menestyvän. Ulkoisilla asioilla ja terävillä dopamiini piikeillä on kuitenkin myös oma varjopuolensa. Dopamiini on mielihyvähormoni, joka saa meidät tuntemaan hyvältä ja kukapa ei tykkäisi tuntea hyvältä. Nopeat dopamiinipiikit ovat juuri tästä syystä hyvinkin koukuttavia ja niitä saadessaan muodostuu helposti kierre, jossa niitä ruvetaan haluamaan aina enemmän ja enemmän. Samanlainen kierre on havaittavissa uhkapeleissä, huumeissa ja alkoholissa. Aikaisempi annos ei enää tuokaan sen tuomaa odotettua mielihyvää, joten tarvitsee saada isompia ja suurempia annoksia.

Toinen näkökulma on sisäinen menestyminen eli täyttymyksen tunne. Kolme tärkeintä asiaa ovat toisten auttaminen, itsensä toteuttaminen ja kiitollisuus. Aristoteleen filosofian mukaisesti toimiessasi hyveellisesti ja auttaessa muita ihmisiä, niin autat myös itsesi. Parhaimmillaan henkilö pääsee myös tekemään itselleen merkityksellisiä asioita ja seuraamaan omia intohimonsa kohteita. Kiitollisuus puolestaan voidaan nähdä tietoisena pysähtymisenä ja jokapäiväisten asioiden huomioimisena. Asiat voivat olla pieniä tai suuria, mutta niistä iloitseminen luo tyytyväisyyden ja kiitollisuuden tunnetta. Kiitollisuus on yksi vaikuttavimmista yksittäisistä tyytyväisyyden ennustajista.


KUINKA SIIS TOIMIA – KOLME AJATUSTA ONNELLISEMPAAN ELÄMÄÄN

Ensinnäkin onnellisuuden näkökulmasta onkin tärkeä laittaa raha, materiaali ja menestyminen omaan perspektiiviinsä. Ne ovat tärkeitä asioita elämässä, mutta ne eivät tee sinusta onnellista, jos niiden tavoittelu ei lopu. Ei ole olemassa tarpeeksi rahaa, huomiota tai menestymistä. Aina on seuraava tavoite, seuraava askel, seuraava asia. Jos tähän kierteeseen lähtee mukaan, niin lopulta niistä asioista tulee se mistä välität. Paradoksi on se, että menestyminen vaatii kovaa työtä ja tietynlaista putkikatsetta oman jutun eteen. Kun kuitenkin toimit sillä tavalla, alat saamaan ulkoista menestymistä, joka ruokkii itse itseään. Alat panostamaan entistä enemmän ja myös saavuttamaan entistä enemmän. Mutta missä kulkee raja? Todellisuudessa raja on lähes mahdoton löytää ja ihmiset, jotka ovat valmiita ”uhraamaan” eniten, usein myös ulkoisesti menestyvät parhaiten. Oikea kysymys siis kuuluu: onko ulkoinen menestys se asia mitä haluat? 

Toisekseen täytyy myös muistaa, että vahvimmat onnellisuuden tunteet, usein muodostuvat kovan ponnistelun tuloksena. Muistele tilannetta, jolloin jouduit todella venymään parhaimpaasi. Milloin et ollut varma tuletko onnistumaan, mutta annoit silti kaikkesi. Milloin kovasta jännityksestä huolimatta, uskalsit hypätä kohti tuntematonta. Kovan ponnistelun tuloksena selvisit kuitenkin voittajana ja äärimmäinen ilon, täyttymyksen ja onnellisuuden tunne valtasi kehosi. Nämä ovat upeita hetkiä elämässä ja niiden saavuttaminen on usein kivikkoisen tien takana. Lyhytaikaiseen onneen pääsee siis kuka vain. Syömällä hampurilaisen tai saamalla tykkäyksiä sosiaalisessa mediassa, onnellisuuden tunne kasvaa hetkellisesti, mutta laskee usein kuin lehmän häntä. Pitkäkestoinen onni vaatii enemmän työtä ja myös epämiellyttävien tunteiden kestämistä. 

Kolmanneksi täyttymyksen tunne on usein vahvimmin yhteydessä pitkäkestoiseen onnellisuuden tunteeseen. Pienistä asioista iloitseminen, elämästä kiitollisena oleminen ja merkityksen löytäminen, luovat vahvaa pohjaa onnellisuudelle. Onnellisuus ei todellisessa elämässä näyttäydy kuin elokuvissa, vaan pienet arkiset hetket, kuten aamukahvin juominen, ovat usein niitä elämän pieniä, mutta merkityksellisiä valopilkkuja, jotka lisäävät onnellisuutta. 

TESTAA OLETKO ONNELLINEN